index.php

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม

30

ก.ค.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. โรงเรียนทรงวิทยา นำโดย อาจารย์สมทรง ชนะมา ผู้รับใบอนุญาต และผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือทรงวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงกัน

30

ก.ค.

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2561

เพื่อปลูกฝังและสืบสานประเพณีเข้าพรรษาที่จะมาถึง ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 คณะผู้รับใบอนุญาต-คณะผู้บริหาร -คณะครู -ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนทรงวิทยา ได้ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายให้พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดผ่องพลอยวิริยาราม ตามประเพณีสืบต่อไป.. ..ขออนุโมทนาในบุญกุศลในครั้งนี้ ขอให้ท่านผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน และทุกๆท่านจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการด้วยเทอญ..สาธุๆๆ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ได้ที่ 
acebook โรงเรียนทรงวิทยา แบริ่ง @songvithayabearing54

 @ โรงเรียนทรงวิทยา

30

ก.ค.

ครูตำรวจ D.A.R.E. กับหลักสูตรที่ทำให้เด็กไทยไม่ติดยา


D.A.R.E. (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION) เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ว่ามีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล และยังสามารถสร้าง ภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดให้กับสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง

             นอกจากนั้นยังมีลักษณะของการผนึกกำลังระหว่างตำรวจ โรงเรียน ครู/อาจารย์ บิดามารดา/ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ "ราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" อันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดที่มีรูปแบบที่ชัดเจน จึงได้นำโครงการ D.A.R.E. มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยมอบให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

D.A.R.E. เป็น หลักสูตรการป้องกันยาเสพติด ซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการด้านการศึกษา และสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ โครงการนี้เป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง เนื่องจากเป็นการรวมพลังของสถาบัน ที่มีบทบาทสำคัญในสังคมสองสถาบันเข้าด้วยกัน ได้แก่ สถาบันตำรวจ และสถาบันการศึกษา