index.php

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการโรงเรียนทรงสรรพวิทย์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


แจ้งกำหนดการโรงเรียนทรงสรรพวิทย์

วันที่ 2-31 ตุลาคม 2560     ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 24 -31 ตุลาคม 2560  ชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 31 ตุลาคม 2560        รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560   เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

heart