index.php

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลเกียรติยศโรงเรียนทรงสรรพวิทย์


รางวัลเกียรติยศโรงเรียนทรงสรรพวิทย์ โดย ดร.สิริสุมาลย์ ลายถมยา ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝันดีเยี่ยมในการจัดการเรียนการสอนคู่กิจกรรมให้กับเยาวชน ปีการศึกษา 2560